Coaching - Utholdenhet

Som utøver har du mest bruk for anaerob utholdenhet, det vil si arbeidskapasitet uten oksygentilgang. Amerikansk fotball er en eksplosjonsidrett uansett posisjon, og dermed må du tilpasse utholdenheten din til arbeidskravene som idretten har.

Du oppnår best anaerob utholdenhet ved å trene med høy intensitet. Et greit program for en som ikke er spesielt godt trent er å løpe så raskt du kan i 10 sekunder (sprint), så sakte gange i 30 sekunder (pause), deretter sprint i 15 sekunder, pause, 20sek sprint, pause, 25sek sprint, pause, 20sek sprint, pause, 15 sek sprint, pause 10 sek sprint, deretter pause i 3 minutter før du kjører programmet enda en gang. Gjuennomførers dette tre ganger i uken, vil du kunne registrerer en kraftig forbedring etter 4-6 uker.
Programmet forutsetter at du har varmet opp godt i forkant, helst med 10-15 minutters rask gange/jogging.

Utenom anaerob utholdenhet er også aerob utholdenhet viktig, denne forbedres enkelt ved å gjennomføre lengre økter med moderat intensitet. Rask gange i 30-45 minutter tre ganger i uken gir kraftig forbedring også på dette feltet i løpet av noen få uker.

Lykke til, og husk at dersom kroppen din har god utholdenhet, vil du som utøver være i best mulig stand til å terpe på teknikk uten at teknikken blir dårligere gjennom denne treningen.

Coaching
- - - - - - - - -
Utholdenhet
- - - - - - - - -
Bevegelighet
- - - - - - - - -
YouTube
- - - - - - - - -