Coaching

Coaching innebærer å utvikle andre utøvere til å bli bedre og nå et felles mål, men også å utvikle seg selv til å bli bedre og nå egne mål.

Under denne overskriften vil vi forsøke å samle det vi kan finne av nettområder, dokumenter, videoer og hva som helst annet som kan bidra til å gjøre deg bedre istand til å coache andre og å coache deg selv.

Området vil utvides kontinuerlig, men aller først vil du finne mer om et av de viktigste budskapene i football i YouTube-seksjonen vår.

Coaching
- - - - - - - - -
Utholdenhet
- - - - - - - - -
Bevegelighet
- - - - - - - - -
YouTube
- - - - - - - - -