Amerikansk Fotball Norge

Vi er en uavhengig interesseorganisasjon med formål å etablere, organisere og bidra til etablering og organisering av aktivitet basert på idretten amerikansk fotball.

Amerikansk fotball er imidlertid noe mer enn bare en idrett. Svært få andre idretter, om noen, egner seg like godt som denne til å lære unge mennesker positive karakterferdigheter eller å utvikle positive karakteregenskaper. Med dette som utgangspunkt vil AFN jobbe for å gi flere muligheten til å involvere seg, enten det er som spillere, trenere, dommere eller de ellers like viktige ressurspersonene som et vel fungerende footballprogram må ha for å gi alle involverte de beste og mest positive opplevelsene.

I disse dager lanserer vi et prosjekt vi har kalt Opp og Frem, som vil ha som formål å forbedre fremmøtet og engasjementet hos elever både på ungdomskole og videregående, samt redusere frafallet fra videregående. Les mer om prosjektet og hva du kan gjøre for å bidra til dets suksess her.