Om AFN
Vi er...

...en variert gruppe individer med et felles mål; gi alle dem som ønsker å gjøre idretten amerikansk fotball til en del av hverdagen sin så mye hjelp som mulig for å oppnå dette.

Gruppen har både på forskjellig nivå og på flere måter både vært aktive og holdt på med akkurat dette arbeidet gjennom flere år allerede.

Leder
Jon Torstein Bakken stiftet sitt første lag 12.mai, 1987, etter å ha blitt begeistret for idretten som utvekslingsstudent ved Forks High School i staten Washington. Våren 2010 avsluttet han sitt bachelorstudie i idrett ved Høyskolen i Bergen, en utdannelse han har skjønt han burde tatt for lenge siden...

Jon Bakken har bak seg følgende roller og arbeidsoppgaver innen amerikansk fotball hittil
i livet:

I tillegg til dette hadde Jon alene ansvaret for at NoAFF i 1994 ble opptatt som "særforbund med utvalgsstatus" i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè, noe som betyr at forbundet fikk økonomisk støtte men hadde ikke stemmerett (forbundet er forøvrig senere blitt fullverdig medlem i NIF/NOK). Han har også stått for jobben med å sørge for at Bergen idag har to oppmerkede kunstgressbaner for både fotball og amerikansk fotball (søknader/tegninger/endeløse møter og brev :-).

Fra 2004 til 2006 var han i tillegg aktivitetsleder for et oppveksstiltak for ungdomskoleelever med spesielle oppfølgingsbehov. Her gjorde han veien til aktiv fritid kortere og bidro til å utvikle positive karakteregenskaper med amerikansk fotball som verktøy.

Mer om de øvrige aktørene kommer etterhvert...

Formålet
- - - - - - - - -
Vi er...
- - - - - - - - -
Vi tilbyr...
- - - - - - - - -