Om AFN
Vi tilbyr...

...hjelp til å både etablere og organisere lag, holde treningsleir, utvikle utøver-, trener- og dommerkompetanse, organisere turneringer og seriespill. Med andre ord alt som skal til for at du skal få mulighet til å drive med denne idretten i en eller annen form!

Etablere og organisere lag
Ofte er det slik at lag stiftes fordi en kompisgjeng synes idretten virker spennende. Men så var det alt som må på plass for at man skal få spille kamper, da; registrering i NIF/NOK, registrering i særforbundet og medfølgende krav både til organisasjon, personell og økonomi. Det kan være litt mye for noen før man i det hele tatt har fått på seg en hjelm...

Før man kommer så langt, om man i det hele tatt har ambisjoner om å komme så langt, så vil man gjerne bare ha det litt gøy med amerikansk fotball. Men det er likevel noen spørsmål man vil komme til å stille seg; "hvor og når skal vi trene?", "hvem kontakter vi for å få treningstid?", "hvordan skal vi trene?", "hvem skal være ansvarlig for hva?" og så videre...
Her er det AFN kan komme inn å gi korte og greie svar, selv om noen av svarene krever litt mer arbeid etterpå. Uansett, i AFN har vi erfaring fra slikt arbeide helt siden en gang i forrige årtusen og frem til nå ;-)

Holde treningsleir
AFN har tilgang på det største og beste lageret med treningsmateriell i Norge. Renegadesprosjektet, et oppveksttiltak etablert og drevet av Jon Bakken gjennom Åsane Seahawks, fikk støtte til innkjøp av alt dette utstyret fra Nærmiljøprosjekt Idrett i Bergen, nettopp til å bruke til slike formål; aktivitet innen amerikansk fotball. Da skal vi bruke det til dette, og vi har dermed mulighet til å tilby en svært kompetent trenerstab og skikkelig utstyr.

Det lar seg også gjøre å lære mye teknikk og taktikk selv om man ennå ikke har fått på plass personlig utstyr (hjelm/brede skuldre), slik at treningsleire kan avvikles selv om laget/gruppen din ennå ikke har eget spillerutstyr. Noe har vi også med, så litt kræsjing blir det uansett!

Utvikle utøver-, trener- og dommerkompetanse
For å utvikle utøverkompetanse, er treningsleir det beste verktøyet. For å utvikle trener- og dommerkompetanse er treningsleir mer en arena for å praktisere nyervervet kunnskap, derfor foregår mye av denne opplæringen i en klasseromssituasjon, samt med litt praksis underveis.
AFN vil allerede sensommeren/høsten 2010 invitere til åpne treningsleire, samt trener- og dommerkurs for nybegynnere, altså alt du og dine kumpaner trenger å vite for å komme igang med idretten amerikansk fotball. Og kan du ikke vente til etter sommeren, så ta kontakt med oss nå så ser vi hva vi kan ordne før den tid!

Organisere turneringer og seriespill
AFN har som hovedformål å bidra til å skape amerikansk fotballaktivitet. Det innebærer at trening må føre til noe, og da er kamper greien. Kamper spiller man enten i en turnering eller i et seriesystem. Det norske særforbundet tilbyr allerede noe seriespill, men ettersom forbundet har lagt seg på et nivå med krav som ikke alle kan etterfølge, opplever noen lag at de ikke får ta del i det tilbudet som finnes under den paraplyen. AFN kommer her inn og ønsker å bidra til at også "vi andre" får et tilbud, et tilbud som mer samsvarer med de intensjoner og den agenda "vi andre" har, nemlig å bare holde på med idretten vår.

Gjennom sommeren 2010 vil vi i første omgang arrangere et par åpne flaggfotballturneringer (3on3 Beach), som er en glimrende introduksjonsaktivitet til amerikansk fotball. Med kun fire spillere på hvert lag, er disse turneringene ideelt for nyskjerrige både til å "kjenne" litt på idretten og få samlet noen kompiser som senere kan utgjøre "stammen" i nye lag til 6manns-serien i høst.

 

Formålet
- - - - - - - - -
Vi er...
- - - - - - - - -
Vi tilbyr...
- - - - - - - - -